มาเรียนรู้การส่งเอกสารการขนส่งทางเรือ กันดีกว่า

Shippiccneww

Shippicc

การขนส่งสิ่งของระหว่างประเทศในยุคนี้มีให้เลือกหลากหลายช่องทาง การขนส่งทางเรือก็เป็นประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมพอสมควร เพราะสามารถส่งของต่อครั้งในปริมาณมากๆ ได้ แถมค่าขนส่งก็ยังถูกกว่าช่องทางขนส่งอื่นๆ หลายเท่าตัว เพียงแต่ว่าจะใช้เวลาค่อนข้างนาน หากไม่ได้เป็นการส่งของที่เร่งรีบนักก็สามารถใช้บริการขนส่งทางเรือได้

อยากใช้บริการขนส่งทางเรือต้องเริ่มต้นยังไง

ก่อนจะตัดสินใจใช้บริการการขนส่งทางเรือ อยากให้ตรวจสอบเงื่อนไขความต้องการของตัวเองให้แน่ใจเสียก่อนว่า การส่งทางเรือเป็นช่องทางที่เหมาะสม และดีที่สุดแล้วหรือไม่ เพราะหากเป็นการส่งทางอากาศหรือทางอื่นๆ ที่เร็วกว่า เกินส่งอะไรผิดพลาดไป รอไม่นานเท่าไรก็สามารถจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยได้ แต่การขนส่งทางเรือนั้นแตกต่างออกไป เราต้องรอเป็นเวลานานเลยทีเดียว เมื่อมั่นใจแล้วว่าจะใช้บริการขนส่งทางเรือก็ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

– เลือกหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งทางเรือเป็นอันดับแรก ไม่ใช่ว่าขนส่งทางเรือที่ไหนก็เหมือนกัน แต่ละที่จะมีขั้นตอน ข้อกำหนด ค่าธรรมเนียม การดูแลของที่เราส่งไปแตกต่างกันมาก ค่อยๆ เลือกอย่างใจเย็น สิ่งใดที่มีความสงสัยก็ให้ติดตามถามกับเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจชัดเจนเสียก่อน จะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลัง

– จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดส่งสิ่งของให้พร้อม

– คำนวณค่าใช้จ่ายแบบคร่าวๆ เอาไว้ล่วงหน้า โดยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบการคำนวณอยู่ 2 แบบคือ ค่าขนส่งแบบ FCL คือการคิดค่าระวางตามจำนวนของตู้คอนเทรนเนอร์ กับค่าขนส่งแบบ LCL คือการคิดค่าระวางด้วยการวัดเป็นลูกบาศก์เมตร ค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการคิดกับหน่วยงานให้บริการที่เลือกใช้ และแนะนำให้คิดแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้สักหน่อย เพราะถ้าเตรียมไว้พอดีแล้วมันเกิดไม่พอ จะยุ่งยากมากทีเดียว

– ทำการตรวจสอบสิ่งของที่ต้องการส่ง เช็คให้แน่ใจว่าสิ่งของเหล่านั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการเดินทางจริงๆ หากต้องมีสิ่งห่อหุ้มก็ต้องดูให้เรียบร้อยด้วย

– เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ติดต่อตัวแทนหน่วยงานบริการเพื่อกำหนดเวลานัดหมายที่แน่นอนอีกครั้ง

– ไปตามเวลา และสถานที่นัดหมาย เพื่อให้ตัวแทนหน่วยงานบริการได้ตรวจสภาพสิ่งของ ส่วนทางเราก็มีหน้าที่เอาเอกสารสำคัญทั้งหมดไปส่งให้ในวันเดียวกันนนี้ด้วย

– ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานบริการในการจัดส่งสิ่งของ ทางเราก็แค่รับเอกสารยืนยันว่าเราได้ส่งสิ่งของกับเขา เอามาเก็บไว้เป็นหลักฐาน และใช้ติดตามความคืนหน้าในภายหลัง

เอกสารสำหรับการขนส่งทางเรือที่ถูกต้อง

การส่งมอบเอกสารประกอบการขนส่งนั้นไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย แต่มันจะมายุ่งยากเอาตอนที่กำลังเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และถูกต้องนี่แหละ ลองไปดูกันว่าเราจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

– ใบขนสินค้า มันคือเอกสารสำคัญที่จะระบุข้อมูลของสินค้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชนิดของสินค้า ราคา หรือจำนวนที่จัดส่ง

– ใบตราส่งสินค้าทางเรือ อันนี้เป็นเอกสารที่ผู้ส่งออกต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงกับหน่วยงานให้บริการที่เลือกใช้ แล้วรอให้เขาออกเอกสารตัวนี้มาให้

– บัญชีราคาสินค้า มันคือใบกำกับสินค้าที่ผู้ส่งต้องสินค้าต้องส่งให้ผู้ซื้อที่ปลายทาง เพื่อเรียกเก็บค่าสินค้าทั้งหมด เอกสารนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากร แต่ไม่จำเป็นต้องออกเอกสารให้โดยศุลกากรแต่อย่างใด

– บัญชีบรรจุหีบห่อ เป็นเอกสารที่ระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกับแพ็คสินค้าที่ส่งไปให้ผู้ซื้อ

นี่เป็นเอกสารสำคัญๆ ที่ทุกหน่วยงานบริการขนส่งทางเรือจำเป็นต้องใช้ แต่อาจจะมีมากกว่านี้ได้ถ้าทางหน่วยงานร้องขอ อย่างไรก็ตามระหว่างการเตรียมเอกสารมันจะใช้เวลาค่อนข้างนาน จึงควรเริ่มเตรียมไปพร้อมๆ กับการเตรียมส่ิงของที่จะจัดส่ง หากติดปัญหาอะไรจะได้ไม่ต้องร้อนใจว่าจะแก้ไขได้ทันเวลาหรือไม่