ตลาดน้ำเสน่ห์ของการช็อปปิ้งโดยใช้เรือ

Floating market, the charm of shopping using boatspicc

Floating market, the charm of shopping using boats

วัฒนธรรมของคนไทยในอดีตมักอาศัยอยู่ริมน้ำและเดินทางทางน้ำเป็นหลักโดยใช้เรือพายเป็นพาหนะ  แน่นอนว่าการค้าขายก็ต้องเป็นไปตามกลไกของที่อยู่อาศัย พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยว ขนมหวาน ผลไม้ หรืออาหารต่างๆ ก็ขนของทั้งหมดขึ้นเรือพร้อมกับพายไปตามบ้านต่างๆ แต่ต่อมาเมื่อความเจริญย่างกรายเข้ามาสู่สังคมไทยมากขึ้น ถนนหนทางเริ่มมีการพัฒนาปรับปรุง ทำให้คนหันมาเดินทางบนบกกัน การพายเรือขายของในน้ำก็ลดลง ในปัจจุบันนี้การพายเรือขายของในน้ำมีเฉพาะตลาดที่จัดไว้ให้เท่านั้น ไม่ได้พายขายของตามลำคลองทั่วไปเหมือนแต่ก่อน ซึ่งเราเรียกตลาดแบบนี้ว่า ตลาดน้ำ หรือ Floating Market ตลาดน้ำในประเทศไทยมีอยู่หลายแห่งด้วยกัน โดยแต่ล่ะแห่งก็มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันไป รวมทั้งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ

ผู้ขายของตามตลาดน้ำในสมัยก่อนนั้น ส่วนมากจะเป็นแม่ค้ามากกว่าพ่อค้า เพราะในอดีตผู้ชายไทยจะต้องถูกเกณฑ์เข้ารับราชการ ซึ่งพ่อค้าส่วนใหญ่ในตลาดน้ำเป็นนั้นเป็นชาวจีน เนื่องจากชาวจีนได้รับสิทธิสามารถเดินทางค้าขายได้ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเข้ารับราชการเหมือนชายไทย ตลาดน้ำในสมัยก่อนจึงมีผู้หญิงไทยและผู้ชายจีนเป็นผู้ขายหลัก

ตลาดน้ำในปัจจุบันนี้ เป็นการจำลองตลาดน้ำในอดีตเพื่อการอนุรักษ์และเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งก่อนหน้านี้ ตลาดน้ำค่อยๆเลือนรางไป เพราะผู้คนค่อยๆ ปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตจากแม่น้ำมาอยู่บนท้องถนน  ตลาดบกค่อยๆ เข้ามาแทนที่ตลาดน้ำ แต่ต่อมาได้มีการนำเอาเสน่ห์และเอกลักษณ์ในอดีตของตลาดน้ำกลับมา เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมของการท่องเที่ยวไทย

ตลาดน้ำหลายแห่งในประเทศไทยในตอนนี้ เป็นการจำลองบรรยากาศของวิถีชีวิตริมน้ำของชาวไทยในอดีต และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เช่น ตลาดน้ำสี่ภาค พัทยา โดยรวมวัฒนธรรมจากทุกภาคส่วนของไทย มาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสในแห่งเดียวกัน หรือ ตลาดน้ำขวัญเรียม ย่านรามคำแหง ของกรุงเทพ โดยมีพระสงฆ์มาบิณฑบาตริมน้ำ ซึ่งเป็นภาพพบเห็นได้ยากสำหรับในเมืองหลวง

สำหรับตลาดน้ำบางแห่งนั้นจะเปิดแค่ช่วงวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ แต่บางแห่งก็เปิดทุกวัน สำหรับเวลาเปิด-ปิดนั้น ตลาดน้ำบางแห่งก็เปิดตามเวลาตลาดสดทั่วไปคือตั้งแต่ฟ้าสางไปจวบจนถึงเวลาแดดใกล้จะเริ่มแรง หรือช่วงตลาดวายนั่นเอง แต่มีตลาดน้ำบางแห่งที่คุณไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้าก็ไปเที่ยวได้ อย่างเช่น ตลาดน้ำสี่ภาค พัทยา เพราะตลาดน้ำแห่งนี้เปิดตั้งแต่ 10 โมงเช้า ลากยาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเที่ยวแบบชิวๆกันเลย