คําศัพท์ที่เกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ

Yacht

ธุรกิจการขนส่งสินค้าในปัจจุบันนี้มีการเจริญเติบโตและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างเศรษฐกิจที่ดีของประเทศ การเป็นเรื่องสำคัญเช่นนี้แน่นอนว่าจะต้องเป็นธุรกิจที่มีคำศัพท์เฉพาะทาง รวมถึงมีคำย่อมากมาย สำหรับผู้ไม่เคยมีความรู้ ไม่มีความชำนาญ หรือเป็นผู้ที่เพิ่งเข้ามาทำความรู้จักกับธุรกิจการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ก็อาจจะยังไม่เข้าใจในความหมายของคำศัพท์สำคัญๆ หลายๆคำ  เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่เรา ต้องศึกษาทำความรู้จักกับคำศัพท์ต่างๆให้มากขึ้น โดยเฉพาะคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ ซึ่งเป็นระบบ Logistics อันมีความสำคัญและยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เมื่อเรารู้คำศัพท์ดีขึ้น เราสามารถใช้ในการเจรจา , มีความเข้าใจในเอกสาร และรู้จักขั้นตอนการขนส่งได้ดีมากขึ้น

เราจึงนำคำศัพท์ที่พบบ่อย ซึ่งเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเรือมาไว้ในบทความนี้ ซึ่งเป็นความรู้ดีๆ สำหรับผู้กำลังสนใจหรืออยากเริ่มต้นกับการทำงานในธุรกิจนี้ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ

คําศัพท์ที่เกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ

Stuffing = การบรรจุสินค้าเข้าตู้ Container

Closing date หรือ  Cut off date =  เป็นวันต้องคืนตู้สินค้า ถ้าคืนสินค้าไม่ทันตามกำหนด เท่ากับตกเรือนั่นเอง

T/T  , Transit time = เวลาในการเดินทาง (ประมาณ)

ETA ,  Estimate time of Arrival = ใช้เวลากี่วันเรือถึงจะถึง (ประมาณ)

FCL , Full container load = ของเต็มตู้สินค้า

LCL, Less than container load = ของไม่เต็มตู้สินค้าหรือเป็นการแบ่งพื้นที่รวมกันไปหลายๆเจ้าภายในตู้สินค้าใบเดียว

CI, Commercial Invoice = มูลค่าใน Invoice นี้นำไปคำนวณภาษี

PL, Packing list = เอกสารการบรรจุ เช่น สินค้าชิ้นนี้อยู่กล่องไหน , มีขนาดเท่าไหร่ , มีน้ำหนักเท่าไหร่ จะบอกหมดเลยในนี้

INS., Insurance =  ประกัน เป็นเรื่องขาดไม่ได้เลย ถ้าใครไม่ทำแล้วสินค้าเสียหายรับรองเสียใจแน่นอน

Customs House = กรมศุลกากร

DUTY/VAT = ภาษี

Shipper =  ผู้ส่งสินค้า

Consignee = ผู้รับสินค้า

O/F, Ocean Freight = ค่าระวางทางเรือ

TEU, Twenty Equipment Unit = ตู้ขนาด 20 ฟุต

Vessel =  เรือสินค้า  แต่ถ้าพูดถึงเรือในความคิดของคนจำนวนมากก็คงคิดว่าใช้คำว่า Boat หรือ Ship ใช่ไหมคะ ในเมื่อรู้แล้วก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะ  จะได้ใช้ให้ถูกต้อง

Export Entry & Import Entry = ใบสินค้าขาออกและขาเข้า

Customs clearance = ขั้นตอนต่างๆที่คุณต้องทำทีศุลกากร

PI, Proforma Invoice = ใบเรียกเก็บเงิน

B/L, Bill of lading = เป็นเอกสารที่สามารถบอกได้ทุกอย่างอันเกี่ยวกับการขนส่ง โดยมีทั้งชื่อ ผู้ส่งออก , ผู้นำเข้า , จำนวน , ขนาด , ชนิดของ , วันออกเรือ ,  ใครเป็นผู้ขนส่ง ,  สามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้าง ข้อมูลทั้งหมดนั้นอยู่ในนี้ทั้งหมดเลย