ขั้นตอนที่สำคัญการส่งสินค้าทางเรือ

in_ship

การขนส่งสินค้าทางเรือยังคงเป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะสินค้าขนาดใหญ่หรือสินค้าในปริมาณมาก นอกจากนี้การขนส่งทางเรือยังมีค่าใช้จ่ายต่ำเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอากาศในพื้นที่ปลายทางไกลจากต้นทางมากๆ แต่สำหรับหลายๆ คนอาจยังไม่ค่อยรู้จักขั้นตอนของการขนส่งสินค้าทางเรือว่ามีอะไรบ้าง ดังนั้นลองมาทำความเข้าใจเพื่อให้รู้จักและสามารถทำการขนส่งสินค้าได้ไม่ยาก

ขั้นตอนสำคัญของการขนส่งสินค้าทางเรือ

  1. การค้นหาสินค้าที่ต้องการขนส่ง – สินค้าที่ต้องการขนส่งก็มีด้วยกันหลากหลายซึ่งต้องไม่ใช่สิ่งของผิดกฎหมายทั้งประเทศต้นทางและปลายทาง ผู้ส่งอาจมีการสั่งผลิตสินค้าหรือการหาซื้อสินค้าเพื่อนำมาส่งทางเรือ แต่ถ้าให้คุ้มค่าต้องมีขนาดใหญ่ น้ำหนักเยอะ หรือสินค้าจำนวนมาก
  2. การทำพิธีการทางศุลกากรต่างๆ – เมื่อรู้ชนิด ขนาด จำนวน น้ำหนักสินค้าทั้งหมดแล้วก็จะมีพิธีการดำเนินการทางศุลกากรเป็นการแจ้งรายละเอียดเอกสารต่างๆ ให้ศุลกากรทราบซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งเรื่องการออกเอกสาร การดำเนินพิธีทางศุลกากร ทำประกันสินค้า และอื่นๆ ตามตกลง
  3. ขนส่งสินค้าต้นทาง – เมื่อเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยจะมีการระบุการส่งสินค้าจากต้นทางประเทศผู้ส่งไปยังปลายทางท่าเรือของประเทศผู้ส่งซึ่งส่วนมากก็จะใช้รถบรรทุก
  4. ดำเนินการทางศุลกากรและนำสินค้าขึ้นเรือ – เมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆ ของศุลกรการเรียบร้อยก็จะมีการยกเอาสินค้าขึ้นเรือ หรือไม่ก็เก็บไว้ในโกดังเพื่อรอคิวเรือในการตรวจสอบ นำขึ้นเพื่อเตรียมส่งไปยังปลายทาง
  5. พิธีการศุลกากรขาเข้า – เมื่อสินค้าเดินทางจากท่าเรือต้นทางมายังท่าเรือปลายทางเรียบร้อยจะมีขั้นตอนที่เรียกว่า พิธีการศุลกากรขาเข้าโดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบสินค้าจากเอกสารกับสินค้าจริงว่าสำแดงตรงกันหรือไม่ หากทุกอย่างผ่านได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากสำแดงไม่ตรงหรือเจ้าหน้าที่สงสัยในรายละเอียดต่างๆ ก็ต้องมีการพูดคุย อธิบาย ให้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
  6. ขนส่งไปยังจุดหมายปลายทาง – กรณีที่ผู้ส่งมีการประสานงานให้ไปส่งถึงมือผู้รับก็จะมีการขนส่งจากท่าเรือไปยังผู้รับอีกทอดหนึ่งซึ่งก็จะใช้รถบรรทุกอีกเช่นเคย
  7. สินค้าไปถึงมือผู้รับปลายทาง – เมื่อสินค้าเดินทางจากท่าเรือแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือติดต่อผู้รับปลายทาง เมื่อติดต่อได้ก็มีการส่งของ ตรวจเช็ครายละเอียดให้ครบถ้วน เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการขนส่งสินค้าทางเรือแล้ว

ขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้จริงในการขนส่งสินค้าทางเรือ หากใครคิดว่ามันเป็นเรืองยากก่อนหน้านี้พอได้ลองอ่านแล้วคงเข้าใจว่ามันมีขั้นตอนเป็นทอดๆ ที่ไม่ได้ยากเย็นนัก

1 Comment

  1. ถือเป็นข้อมูล บาคาร่า ที่นำมาใช้งานได้จริง และข้อมูลทั้ง 7 ข้อนี้ ยังเปรียบเสมือนเป็นกฎระเบียบของการขนส่งทางเรือเลยก็ว่าได้ครับ โดยบริษัทเดินเรือขนส่งขนาดใหญ่จำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องกฎระเบียบพวกนี้ให้เป็นอย่างดี

Comments are closed.