No Image

มีบริษัทไหนบ้างที่รับส่งสินค้าทางเรือ

November 9, 2018 admin 0

Freight Forwarder เป็นธุรกิจให้บริการอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งปฎิบัติภารกิจเป็นตัวแทนของผู้ส่งออกและนำเข้า เริ่มตั้งแต่การจองระวางเรือ , ช่วยบรรจุสินค้า , ขนส่ง , การดำเนินงานทั้งขาเข้า – ขาออก ,  การจัดการเกี่ยวกับเอกสารให้ เป็นต้น  ซึ่งมีความสะดวกสบายเป็นอย่างมากหากเราเป็นลูกค้าแล้วไปใช้บริการของ Freight Forwarder เหล่านี้ โดยในปัจจุบันนี้มี Freight Forwarder หลายเจ้าผุดขึ้นมามากมาย แต่ในวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ […]

No Image

คําศัพท์ที่เกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ

October 9, 2018 admin 0

ธุรกิจการขนส่งสินค้าในปัจจุบันนี้มีการเจริญเติบโตและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างเศรษฐกิจที่ดีของประเทศ การเป็นเรื่องสำคัญเช่นนี้แน่นอนว่าจะต้องเป็นธุรกิจที่มีคำศัพท์เฉพาะทาง รวมถึงมีคำย่อมากมาย สำหรับผู้ไม่เคยมีความรู้ ไม่มีความชำนาญ หรือเป็นผู้ที่เพิ่งเข้ามาทำความรู้จักกับธุรกิจการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ก็อาจจะยังไม่เข้าใจในความหมายของคำศัพท์สำคัญๆ หลายๆคำ  เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่เรา ต้องศึกษาทำความรู้จักกับคำศัพท์ต่างๆให้มากขึ้น โดยเฉพาะคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ ซึ่งเป็นระบบ Logistics อันมีความสำคัญและยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เมื่อเรารู้คำศัพท์ดีขึ้น เราสามารถใช้ในการเจรจา , มีความเข้าใจในเอกสาร และรู้จักขั้นตอนการขนส่งได้ดีมากขึ้น เราจึงนำคำศัพท์ที่พบบ่อย ซึ่งเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเรือมาไว้ในบทความนี้ ซึ่งเป็นความรู้ดีๆ สำหรับผู้กำลังสนใจหรืออยากเริ่มต้นกับการทำงานในธุรกิจนี้ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ คําศัพท์ที่เกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ Stuffing […]

No Image

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางเรือ

September 9, 2018 admin 0

ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยใช้เรือขนส่ง  ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย,  ระเบียบ , รวมทั้งประกาศของกรมศุลกากรหรือหน่วยงานอื่น ๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ อย่างเคร่งครัดเสมอ แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี ขั้นตอนแรกคือการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร โดยต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ –  ใบขนสินค้าขาเข้า – ใบตราส่งสินค้า – บัญชีราคาสินค้า – บัญชีบรรจุหีบห่อ – ใบอนุญาตสินค้าควบคุมการนำเข้า – ถ้าคุณขอลดอัตราอากร ต้องมีใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ด้วย […]

No Image

การขนส่งทางเรือมีกี่ขั้นตอน

August 9, 2018 admin 0

การขนส่งสินค้าทางเรือเป็น logistics อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถส่งของคราวล่ะได้ครั้งมากๆ รวมถึงสามารถขนสินค้าขนาดใหญ่ได้ แถมยังมีค่าขนส่งราคาถูกกว่า logistics เส้นทางอื่นๆที่ใช้สำหรับการขนส่งข้ามประเทศ แต่มีจุดด้อยคือใช้เวลาเดินทางนาน และต้องเป็นท่าเรือจอดเฉพาะเท่านั้น รวมถึงต้องใช้การขนส่งทางบกเพื่อกระจายสินค้าต่ออีกทอดหนึ่ง การขนส่งทางเรือมีขั้นตอนดังนี้ ในขั้นตอนนี้ ผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ คือเริ่มตั้งแต่ยกสินค้าลงจากเรือ ณ ท่าเรือปลายทางตลอดจนไปถึงโรงงานนอกจากนี้ต้องมีการตรวจเอกสารอย่างเข้มงวด อย่างใบตราส่งสินค้าทางเรือ  โดยตอนส่งออกต้องระบุข้อมูล Freight Collect ลงไปในเอกสาร เนื่องจากข้อความนี้เป็นการยืนยันว่ามีการจ่ายค่าขนส่งจากต้นทางมาแล้ว ขั้นตอนส่งออก […]